Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk ul. Zabytkowa 5 86-005 Przyłęki
 biuro@przyleki.com.pl
 792-614-770

Strona główna

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zostało utworzone w październiku 2012r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000184727. Jest ono dobrowolnym zrzeszeniem działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach. Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w Przyłękach przy ulicy Zabytkowej 5. Członkowie pracują społecznie, realizując cele statutowe. Podejmujemy licznie działania na rzecz miejscowej szkoły i lokalnej społeczności . Propagujemy ekologię, krajoznawstwo, zdrowie 
i pielęgnujemy tradycję. Corocznie organizujemy Mikołajkową Niedzielę Medyczną, Przyłęckie Kolędowanie przy Żłóbku czy Rodzinną Majówkę Rowerową. 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Aktualności
Przeglądy kominiarskie

Już od kilku lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk organizuje obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie. W br przeglądy wykona mistrz kominiarski Pan Bogusław Pik. Cena przeglądu tzn. czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wystawienie protokołu wynosi 55,00 złotych. Brak przeglądu z stosownym protokołem skutkuje w razie pożaru odmową wypłaty ubezpieczenia przez firmy ubezpieczeniowe. Terminy przeglądów: 16,17,23,27 wrzesień. Zainteresowanych mieszkańców proszę o uzgadnianie terminu i godziny z Panią Magdaleną Zuehlke tel. 792 614 794

Plac Zabaw już jest!

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności lokalnej w dniach 10-13 sierpnia 2016 roku został zrealizowany projekt budowa Placu Zabaw w Przyłękach. Koszt wyniósł 18 000,00 złotych brutto. Środki na wykonanie placu zabaw pozyskano m. innymi:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk 

- środki własne                                     2328,00

- zakup fantów i organizacja loterii          2650,00

- darowizna Firma Fristom                      1000,00

- darowizna Firma Drukservice                 600,00

- darowizna I.M. Ziębiccy                         500,00

- darowizna Dariusz Stachowski                200,00

suma                                                  7278,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

- z kawiarenki                                       1453,00

- darowizna od wych. p. Jarosława Szulca 269,00

suma                                                 1722,00

Sołectwo Przyłęki

- z funduszu sołeckiego na 2016 rok       5000,00

suma                                                 5000,00

Gmina Białe Błota

z środków własnych                             4000,00

projekt

geodezyjna mapa powykonawcza

wyrównanie terenu piaskiem

suma                                                4000,00

Łącznie                                           18000,00

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

IV Rodzinna Majówka Rowerowa już za nami...

Dnia 14 maja 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zorganizowało IV Rodzinną Majówkę Rowerową dla społeczności lokalnej.

Licznie przybyłych rowerzystów ok 160 osób powitali Prezes Stowarzyszenia pani Magdalena Zuehlke i Wójt Gminy Białe Błota pan Maciej Kulpa. Błogosławieństwa rowerzystom udzielił Ksiądz Proboszcz Zdzisław Lahutta . Obecny był również członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego – pan Leszek Kuziak oraz pan Krzysztof Kocikowski  radny Gminy Białe Błota.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PrzyłękStrona wykonana przez doNETA.pl