Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk ul. Zabytkowa 5 86-005 Przyłęki
 biuro@przyleki.com.pl
 792-614-770

Strona główna

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zostało utworzone w październiku 2012r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000184727. Jest ono dobrowolnym zrzeszeniem działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach. Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w Przyłękach przy ulicy Zabytkowej 5. Członkowie pracują społecznie, realizując cele statutowe. Podejmujemy licznie działania na rzecz miejscowej szkoły i lokalnej społeczności . Propagujemy ekologię, krajoznawstwo, zdrowie 
i pielęgnujemy tradycję. Corocznie organizujemy Mikołajkową Niedzielę Medyczną, Przyłęckie Kolędowanie przy Żłóbku czy Rodzinną Majówkę Rowerową. 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Aktualności
Zbiórka na Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy

Serdecznie zachęcam do czynnego uczestnictwa w  zbiórce, dary przekażemy na początku listopada do schroniska.

Przeglądy kominiarskie

Już od kilku lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk organizuje obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie. W br przeglądy wykona mistrz kominiarski Pan Bogusław Pik. Cena przeglądu tzn. czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wystawienie protokołu wynosi 55,00 złotych. Brak przeglądu z stosownym protokołem skutkuje w razie pożaru odmową wypłaty ubezpieczenia przez firmy ubezpieczeniowe. Terminy przeglądów: 16,17,23,27 wrzesień. Zainteresowanych mieszkańców proszę o uzgadnianie terminu i godziny z Panią Magdaleną Zuehlke tel. 792 614 794

Plac Zabaw już jest!

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności lokalnej w dniach 10-13 sierpnia 2016 roku został zrealizowany projekt budowa Placu Zabaw w Przyłękach. Koszt wyniósł 18 000,00 złotych brutto. Środki na wykonanie placu zabaw pozyskano m. innymi:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk 

- środki własne                                     2328,00

- zakup fantów i organizacja loterii          2650,00

- darowizna Firma Fristom                      1000,00

- darowizna Firma Drukservice                 600,00

- darowizna I.M. Ziębiccy                         500,00

- darowizna Dariusz Stachowski                200,00

suma                                                  7278,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

- z kawiarenki                                       1453,00

- darowizna od wych. p. Jarosława Szulca 269,00

suma                                                 1722,00

Sołectwo Przyłęki

- z funduszu sołeckiego na 2016 rok       5000,00

suma                                                 5000,00

Gmina Białe Błota

z środków własnych                             4000,00

projekt

geodezyjna mapa powykonawcza

wyrównanie terenu piaskiem

suma                                                4000,00

Łącznie                                           18000,00

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PrzyłękStrona wykonana przez doNETA.pl