Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk ul. Zabytkowa 5 86-005 Przyłęki
 biuro@przyleki.com.pl
 792-614-770

Aktualności

III Nasze Przyłęckie Kolędowanie oraz II Orszak Trzech Króli

Tradycyjnie w dniu 6 stycznia - w święto Trzech Króli - w Przyłękach zorganizowano już po raz trzeci „Przyłęckie Kolędowanie przy Żłóbku„ oraz drugi Orszak Trzech Króli. Imprezę wspólnie przygotowali Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przyłęk, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Przyłękach, Parafia WNMP w Przyłękach, Sołectwo Przyłęki. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Wójt Gminy Maciej Kulpa, V-ce Przewodnicząca Rady Gminy pani Maria Wolsztyńska, radny Gminy Białe Błota pan Krzysztof Kocikowski, Proboszcz Parafii WNMP w Przyłękach Zdzisław Lahutta, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego pani Alicja Włodarczak, Sołtys Przyłęk pan Jerzy Kacprzak.  

   Utrudzeni wędrówką Trzej Królowie przybyli na skrzyżowanie ulic Przysieckiego i Młyńskiej , gdzie oczekiwali ich licznie zgromadzeni mieszkańcy. Monarchów powitała pani dyrektor szkoły Alicja Włodarczak. Królowie
i mieszkańcy przeszli w orszaku na boisko środowiskowe, gdzie powitał ich Ksiądz Proboszcz Zdzisław Lahutta. Później wszyscy skierowali się do Kościoła Wniebowzięcia NMP, aby złożyć dary i hołd Dziecięciu.

   Przy żłobku kolędy i pastorałki śpiewali: Chór Assumpta z Przyłęk, Schola Nutki Niepokalnej Parafii WNMP w Przyłękach, Schola Unus Pectus
z Murowańca, Zespół Muzyki Dawnej z SP Przyłęki, Zespół pieśni i tańca Złote Łany z GCK w Białych Błotach. Przyłęccy muzycy zaprosili do wspólnego śpiewu wszystkich zgromadzonych w kościele.

Całość zakończyła się uroczystym wykonaniem kolędy „ Mędrcy świata”
z udziałem Pana Wójta Gminy Macieja Kulpy i Księdza Proboszcza Zdzisława Lahutty. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk pan Paweł Zuehlke podziękował gościom, zespołom, osobom zaangażowanym w organizację uroczystości oraz licznie przybyłym mieszkańcom. Serdecznie zaprosił Wszystkich na poczęstunek na boisko szkolne .

Cieszy fakt , że Nasze wspólne kolędowanie stało się tradycją.

Małgorzata Komórek

 

PŁYTA CEGIEŁKA NA ROZBUDOWĘ KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA NMP W PRZYŁĘKACH

Serdecznie zachęcam do zakupu PŁYT CEGIEŁKI NA ROZBUDOWĘ KOŚCIOŁA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PRZYŁĘKACH. Na płycie 18 Kolęd w wykonaniu dziecięcej scholii Nutki Niepokalanej wraz z zespołem instrumentalnym ze współudziałem artystów Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova w Bydgoszczy. Dodatkowo 7 wideoklipów dołączonych na drugiej płycie. Koszt cegiełki - min. 20 złotych. Płyty będzie można zakupić po każdej mszy świętej w niedzielę 21 grudnia 2014 roku.

III Mikołajkowa Niedziela Medyczna już za nami...

W dniu 7 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk zorganizowało III Mikołajkową Niedzielę Medyczną. Z porad specjalistów tj. ortopedy, chirurga, kardiologa, laryngologa, medycyny rodzinnej, pediatry, stomatologa korzystali mieszkańcy Gminy Białe Błota i okolic. Ponadto przez cały czas dyżurowali dietetyk, protetyk słuchu, masażysta i pielęgniarki mierzące ciśnienie, cukier oraz kosmetyczka wykonująca badanie skóry. Akcje należy udać za bardzo udaną. Z roku na rok pozyskujemy coraz więcej specjalistów oraz większe zainteresowanie pacjentów. 

Do zobaczenia za rok.

Paweł Zuehlke

Prezes Stowarzyszenia

Na zdjęciu: od lewej, z przodu lek. med. Włodzimierz Morawski – internista, lek. med. Grażyna Błotny – laryngolog, Jadwiga Lau - pielęgniarka, Tomasz Jabłkowski – dietetyk, Teresa Ceglarska – pielęgniarka, lek. med. Marzena Anaszewicz – kardiolog, lek. med. Lena Wiwatowska – pediatra, lek. med. Anna Jóźwicka – med. rodzinna, Paweł Zuehlke – prezes stowarzyszenia,

od lewej, z tyłu: Małgorzata Komórek – sekretarz stowarzyszenia, Joanna Budziszewska – kosmetyczka, ks. Zdzisław Lahutta – Proboszcz Parafii WNMP w Przyłękach, Magdalena Zuehlke – członek stowarzyszenia, dr n. med. Jarosław Szułczyński – pediatra/neonatolog, lek. med. Grzegorz Szpyt – stomatolog/chirurg szczękowy.

 

Zaproszenie na III Mikołajkową Niedzielę Medyczną 07.12.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Mikołajkowej Niedzieli Medycznej. Z roku na rok pozyskujemy coraz więcej specjalistów zarówno lekarzy jak i inne służby medyczne. Szczegóły oraz godziny na okolicznościowym plakacie.    Plakat w jpg

W imieniu członków SNRRP

Paweł Zuehlke

Nie masz meldunku w gminie Białe Błota? DOPISZ SIĘ DO LISTY WYBORCÓW !!! Wybory Samorządowe 16.10.2014

Zachęcamy mieszkańców gminy Białe Błota posiadających meldunek w innych miejscowościach o dopisanie się do list wyborczych w gminie Białe Błota i udział w wyborach w dniu 16.11.2014 roku.

Poniżej szczegółowe dane:

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wnioskodawca zgłasza się osobiście 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (niżej załączniki).

2. Pisemna deklaracja.

3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

 WNIOSKI DOSTĘPNE NA: http://bip.bialeblota.pl/?cid=217&bip_id=6188

UWAGI:

   

      1.       Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

      2.       Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.

      3.       Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

      4.       Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

      5.       Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

      6.       Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

      7.       Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują na terenie gminy .

      8.       Dokumenty nie sporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.

 

Efekt załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Gminy Białe Błota – Ewidencja Ludności

Telefon 52/323-90-93

Termin składania dokumentów: 7 listopada 2014 roku

Opłaty: Czynność nie podlega opłacie

Zaproszenie na I Biegi Papieskie 18.10.2014

Serdecznie zachęcamy do udziału!!!

REGULAMIN I BIEGI PAPIESKIE ORAZ I BIEG PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH LZS POD PATRONATEM STAROSTY BYDGOSKIEGO WOJCIECHA PORZYCHA CELE BIEGU: Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle i Ks. Jerzemu Popiełuszce Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej Promocja sportu w środowisku wiejskim Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych sportowo  Wyłonienie najlepszych zawodników Pionu LZS w biegach przełajowych Aktywizacja różnych grup społecznych do wspólnego działania Promocja aktywności ruchowej w rodzinie ORGANIZATORZY: Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Uczniowski Klub Sportowy „CZAPLA” BIAŁE BŁOTA Szkoła Podstawowa im .Ks. Jana Twardowskiego WSPÓŁORGANIZATORZY: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 18 października /sobota/ 2014r. otwarcie Biegów godz.10.30/ start 1 biegu godz.10.45 Tereny przy Szkole Podstawowej im .Ks. Jana Twardowskiego przy ul .Zabytkowa 5 w Przyłękach. KATEGORIE BIEGÓW: Bieg szkół podstawowych/początek godz.10.45/ Przedszkolaki /rocznik 2008 i młodsi/ - ok.200m Klasy I/rocznik 2007/ - ok.300m Klasy II/rocznik 2006/ -ok.400m Klasy III/rocznik 2005/ -ok.400m Klasy IV/rocznik 2004/ -ok.600m Klasy V/ rocznik 2003/ -ok.600m Klasy VI/rocznik 2002/ -ok.700m Bieg szkół gimnazjalnych: Klasy I/rocznik 2001/ - 1000m/1500m Klasy II i III/rocznik 1999 i 2000/ - 1000m/2000m I Bieg Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki –juniorzy mł .juniorzy/roczniki 1996-98/ -dystans 2000m /kobiety ,mężczyźni/ TRASA ZAWODÓW: Biegi rozgrywane będą na terenach i duktach leśnych przy Szkole Podstawowej w Przyłękach – start i meta ul. św. Jana Marii Vianneya w Przyłękach. WARUNKI UCZESTNICTWA: Impreza ma charakter otwarty /w ramach Mistrzostw Woj.LZS – tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach LZS/ Udział w zawodach jest bezpłatny Uczestnictwo w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych Uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnicy nie mogą korzystać między startem i metą z pomocy innych osób Nad całością czuwa sędzia główny biegu Uczestników obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich możliwe jest wystąpienie w biegu poprzez podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież poniżej 18-tego roku życia - za pisemną zgodą  prawnych opiekunów, rodziców) Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania zawodów ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia na adres e-mail:zbigniew55-38@wp.pl do dnia 16.10.2014r. lub w dniu zawodów/biuro czynne od godz.9.00/   NAGRODY: Za miejsca I-III medale, I-VI pamiątkowe dyplomy POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnych uzasadnionych zmian regulaminu. W sprawach spornych decyduje organizator i Sędzia Główny zawodów. Biegi odbędą się bez względu na pogodę Biegiem kieruje sędzia główny, któremu podlegają wszystkie sprawy O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW – Zbigniew Karnas/512 668 035/-wszelkie informacje dotyczące Biegów. Szczegóły o całym projekcie pod poniższym linkiem

file:///C:/Documents%20and%20Settings/acer/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G63H9L0I/LAprezentacja.pdf

 

I Mikołajkowa Niedziela Medyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk w dniu 2 grudnia 2012 roku zorganizowało Mikołajkową Niedzielę Medyczną. Badania zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. Bezpłatnych porad udzielali lekarze różnych specjalności tj. laryngolog, neurolog, ortopeda, pediatra, chirurg i stomatolog.

Ponadto bezpłatnie przez cały czas były przeprowadzane badania słuchu, masaże oraz mierzenie ciśnienia, cukru i cholesterolu.
Przeprowadzona akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem mieszkańców.

Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia z lekarzami:
Siedzą: prof. dr. hab. med. Wojciech Hagner – ortopeda, mgr Alicja Włodarczak – Dyrektor Szkoły.
Stoją od lewej: Magdalena Zuehlke, Małgorzata Komórek, dr Grzegorz Szpyt – stomatolog, Paweł Zuehlke, Katarzyna Wierzbiańska z córką.

Prezes Stowarzyszenia
Paweł Zuehlke

I Nasze Przyłęckie Kolędowanie przy żłóbku

W dniu 6 stycznia 2013 roku w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Przyłękach odbyło się pierwsze „Nasze Przyłęckie Kolędowanie przy Żłóbku”. Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk. Wystąpiło wspólnie 7 zespołów, których wykonawcami byli mieszkańcy Przyłęk i okolic, w tym dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach, które wykonały na fletach dwa utwory oraz dziecięca schola parafialna. Uwieńczeniem koncertu było wspólne odśpiewanie kolędy „Mędrcy Świata” z racji obchodzonego w tym dniu Święta Objawienia Pańskiego. Po koncercie wszyscy spotkaliśmy się na słodkim poczęstunku w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Przyłękach. Do zobaczenia za rok.

Prezes Stowarzyszenia
Paweł Zuehlke

I Kulig

W dniu 24 lutego 2013 roku w Przyłękach odbył się długo wyczekiwany kulig.
Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk oraz Sołtys z Radą Sołecką.

Mimo nieciekawej pogody przybyło ponad 30 uczestników, którzy z kuligu byli bardzo zadowoleni. Po godzinnej przejażdżce wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach, gdzie rodzima firma cateringowa “Szybko i smacznie” pana Sebastiana Bałażyka przygotowała pyszny bigos.

Dużym powodzeniem cieszyły się również rogale, które na tę okazję upiekło Stowarzyszenie.

Paweł Zuehlke

Historia Przyłęk oczyma pasjonaty

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk w dniu 12 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach zorganizowało spotkanie z Panem Jerzym Świetlikiem, pasjonatem historii, który w przystępny sposób opowiedział o najdalszej historii Przyłęk.

Pan Świetlik obecnie przygotowuje publikację na temat historii miejscowości Przyłęki, szkoły oraz okolic. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Obecni byli Sołtys Przyłęk Jerzy Kacprzak z małżonką oraz Radny Gminy Białe Błota Pan Krzysztof Kocikowski. W spotkaniu uczestniczyły również rodziny przodków wspominane przez Pana Jerzego Świetlika, między innymi: Państwo Gadaszewscy, Meckien, Thiede, liczni członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk oraz mieszkańcy i młodzież szkolna.

Paweł Zuehlke

następne >>
Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PrzyłękStrona wykonana przez doNETA.pl